Een huurwoning zoeken via internet

sociale-huurwoningen

Het aankopen of bouwen van een eigen woning is helaas niet voor iedereen weggelegd. Als de financiële situatie het niet toelaat, is een woning huren vaak de enige aangewezen oplossing om toch min of meer een eigen plekje te hebben. Op korte termijn is huren voor de meeste budgetklassen vrij haalbaar: men betaalt elke maand een vast bedrag aan de eigenaar voor het vruchtgebruik van de woning. De verhuurder op zijn beurt dient ervoor te zorgen dat de woning steeds in goede staat verkeert zodat de huurder er veilig en gezond kan wonen.

Problemen met de verwarmingsinstallatie, vochtproblemen en dergelijke vallen dan ook ten laste van de verhuurder. Bij het afsluiten van een akkoord tussen huurder en verhuurder wordt steeds een huurovereenkomst opgesteld. Hierin worden alle essentiële zaken vermeld, zoals de gegevens van beide partijen, de omschrijving van de woning, de huurprijs, de datum waarop de huur ingaat en de afgesproken termijn:

  • De overeenkomst met lange duur: meer dan 9 jaar
  • De overeenkomst met korte duur: 3 jaar of minder
  • De overeenkomst met een duur van 9 jaar
  • De levenslange huurovereenkomst

Huurcontract opstellen

Naast de algemene gegevens, wordt best ook een algemene plaatsbeschrijving opgenomen in de overeenkomst zodat eventuele gebreken en/of beschadigingen geen bron van eeuwige discussies worden. Meestal zal de verhuurder een waarborg vragen om bij eventuele problemen toch enige zekerheid te hebben. Deze waarborg mag wettelijk gezien maximum 2 maanden huur bedragen, tenzij de huurder dit bedrag in schijven wenst te betalen: dan geldt een waarborg van maximum 3 maanden huur. Als er na het beëindigen van de overeenkomst geen beschadigingen veroorzaakt door de huurder te vinden zijn en er geen achterstallige huur is, dan zal de verhuurder de waarborg volledig terug betalen.

Bij meergezinswoningen en appartementen mag de verhuurder bovenop de maandelijkse huurprijs tevens vaste kosten aanrekenen voor het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes. In publieke mededelingen zoals advertenties, affiches, enz… , waar zulk een woning te huur aangeboden wordt, is de verhuurder wettelijk verplicht om naast de huurprijs ook deze bijkomende kosten te vermelden.

Registratie van huurovereenkomsten

Vanaf mei 2007 is een verhuurder van een woning wettelijk verplicht om de huurovereenkomst te laten registreren bij een bevoegd registratiekantoor. Deze registratie is kosteloos en zorgt ervoor dat alle belangrijke gegevens van de overeenkomst opgenomen worden in een register. De registratie is vooral voordelig voor de huurder, want deze krijgt een betere bescherming tegen ‘uitzetting’ bij verkoop van de woning. Uiteraard wordt de verhuurder zelf ook beter beschermd want zonder registratie kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn.

De registratie moet binnen twee maanden na ondertekening van het huurcontract gebeuren. De huurovereenkomst kan ten allen tijden stopgezet worden, ongeacht de overeengekomen termijn. Als de verhuurder de overeenkomst stopzet, geldt een opzegtermijn van 6 maanden, indien de huurder de overeenkomst wenst stop te zetten, geldt een opzegperiode van 3 maanden, tenzij een onderling akkoord anders bepaalt.

Sociale huurwoningen

Voor kansarme gezinnen of gezinnen met een laag inkomen is er de mogelijkheid om een sociale woning te huren. Deze woningen of appartementen worden verhuurd aan een lager, haalbaar tarief dat rekening houdt met het inkomen van de huurders. Helaas kunnen de wachttijden voor deze woningen in sommige regio’s vrij lang zijn waardoor niet elk gezin meteen een woning toegewezen krijgt.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Overig